ORDIN nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.933 din 29 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, se completează după cum urmează:- La articolul 4 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o)cheltuieli pentru asigurarea de personal, inclusiv personal angajat temporar care să sprijine autorităţile de management, organismele intermediare, Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu-------