ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 (*actualizat*)privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat(actualizat până la data de 5 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4.932 din 29 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa 1METODOLOGIE 09/09/2010  +  Anexa 2LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelorlingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şiechivalate cu proba de evaluare a competenţeilingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată peparcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat1. Limba engleză ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma/ │ │ │ │ │ │echivalare │ administrează examenul │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Preliminary English │PET │B1 │Promovat │University of Cambridge │ │ │Test/PET for SCHOOLS │ │ │ │- Cambridge English │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤Language Assessment/ │ │ 2.│First Certificate în │FCE │B2 │Promovat │former University of │ │ │English/First │ │ │ │Cambridge English for │ │ │Certificate în English│ │ │ │Speakers of Other │ │ │for SCHOOLS │ │ │ │Languages Examinations │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤(Cambridge ESOL) │ │ 3.│Certificate în │CAE │C1 │Promovat │www.cambridgeenglish.org│ │ │Advanced English │ │ │ │/British Council România│ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 4.│Certificate of │CPE │C2 │Promovat │ │ │ │Proficiency în English│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 5.│Business English │BEC │B1 │Promovat │ │ │ │Certificate │ │B2 │Promovat │ │ │ │- Preliminary │ │C1 │Promovat │ │ │ │- Vantage │ │ │ │ │ │ │- Higher │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6.│International English │IELTS │Punctaj 0-9 │4-4,5 puncte B1 │British Council România;│ │ │Language Testing │ │ │5,0-6,0 puncte B2 │Cambridge English │ │ │System │ │ │6,5-7,0 puncte C1 │Language Assessment; │ │ │ │ │ │7,5-9,0 puncte C2 │IELTS Australia │ │ │ │ │ │ │www.ielts.org │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7.│Test of English as a │TOEFL │Reading: 0-30 │57-86 puncte B1 │Educational Testing │ │ │Foreign Language - │(iBT) │Listening: │86-109 puncte B2 │Service (ETS) │ │ │Internet-based Tests │ │0-30 │110-120 puncte C1 │www.ets.org │ │ │ │ │Speaking: 0-30│ │ │ │ │ │ │Writing: 0-30 │ │ │ │ │ │ │Total: 0-120 │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 8.│Test of English for │TOEIC │Listening: │Listening: minimum 275│ │ │ │International │ │0-495 │Reading: minimum 275 │ │ │ │Communication │ │Reading: 0-495│Speaking: minimum 120 │ │ │ │ │ │Speaking: │Writing: minimum 120 │ │ │ │ │ │0-200 │ │ │ │ │ │ │Writing: 0-200│ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 9.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│Education Development │ │ │Commerce and Industry │ELSA │B2 │cele 4 competenţe şi a│International (EDI)/ │ │ │International │ │C1 │fost obţinut punctajul│www.lcciromania.ro │ │ │Qualifications - │ │ │minim, după cum │ │ │ │English Language │ │ │urmează: │ │ │ │Skills Assessment │ │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = minimum 25 │ │ │ │ │ │ │de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │10.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│ │ │ │Commerce and Industry │JETSET │B2 │cele 4 competenţe şi a│ │ │ │International │- Level 4 │C1 │fost obţinut punctajul│ │ │ │Qualifications - │- Level 5 │ │minim, după cum │ │ │ │Junior English Test, │- Level 6 │ │urmează: │ │ │ │Senior English Test │ │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum 25 de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │11.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│Education Development │ │ │Commerce and Industry │EfB - │B2 │cele 4 competenţe şi a│International (EDI)/ │ │ │International │Level 1 │C1 │fost obţinut punctajul│www.lcciromania.ro │ │ │Qualifications - │EfB - │ │minim, după cum │ │ │ │English for Business │Level 2 │ │urmează: │ │ │ │ │EfB - │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │Level 3 │ │Writing, Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum 25 de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │12.│TRINITY Integrated │TRINITY │ISE I B1 │Promovat │TRINITY College London │ │ │Skills în English │ISE │ISE II B2 │Promovat │ │ │ │ │ │ISE III C1 │Promovat │ │ │ │ │ │ISE IV C2 │Promovat │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │13.│Examenele ECL │ECL │Independent │Promovat │European Consortium for │ │ │ │ │User - B1 │Promovat │the Certificate of │ │ │ │ │Independent │Promovat │Attainment în Modern │ │ │ │ │User - B2 │ │Languages/Centrul de │ │ │ │ │Proficient │ │Limbi Străine al │ │ │ │ │User - C1 │ │Universităţii din │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │14.│City and Guilds │IESOL │B1-C2 │Promovat │City and Guilds Branch │ │ │International English │ │ │ │Office International │ │ │for Speakers of Other │ │ │ │English Qualifications -│ │ │Languages │ │ │ │Budapest - Hungary │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │15.│Basic Communication │BCCE │B1 │Promovat │Hellenic American │ │ │Certificate în English│ │ │ │University, New │ │ │ │ │ │ │Hampshire/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │16.│Examination for the │ECCE │B2 │Promovat │Cambridge Michigan │ │ │Certificate of │ │ │ │Language Assessments, │ │ │Competency în English │ │ │ │Michigan/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │17.│Advanced Level │ALCE │C1 │Promovat │Helenic American │ │ │Certificate în English│ │ │ │University, │ │ │ │ │ │ │New Hampshire/CITE │ │ │ │ │ │ │România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │18.│Examination for the │ECPE │C2 │Promovat │Cambridge Michigan │ │ │Certificate of │ │ │ │Language Assessments, │ │ │Proficiency în English│ │ │ │Michigan/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │19.│Ascentis Anglia ESOL │Ascentis │B1-C2 │Promovat │Anglia Examination │ │ │ │Anglia ESOL │ │ │Syndicate Limited/ │ │ │ │ │ │ │S.C. Eurolink College - │ │ │ │ │ │ │S.R.L. România │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘2. Limba franceză ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma/ │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Diplome d'etudes en │DELF │B1 │Promovat │Centre international │ │ │langue francaise │ │B2 │Promovat │d'etudes pedagogiques │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤(CIEP) - Ministere de │ │ 2.│Diplome approfondi de │DALF │C1 │Promovat │l'Education Naţionale │ │ │langue francaise │ │C2 │Promovat │www.ciep.fr │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 3.│Test de connaissance │TCF │A1-C2 │B1 │ │ │ │du francais │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Test d'Evaluation du │TEF │A1-C2 │B1 │Chambre de Commerce et │ │ │francais │ │ │ │d'Industrie de Paris │ │ │ │ │ │ │(CCIP) www.fda.ccip.fr │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘3. Limba germană ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Das Deutsche │DSD 2 │B2-C1 │B2 │Standige Konferenz der │ │ │Sprachdiplom der │ │ │ │Kultusminister der │ │ │Kultusministerkonfe- │ │ │ │Lander în der │ │ │renz (Zweite Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik │ │ │ │ │ │ │Deutschland │ │ │ │ │ │ │(Kultusministerkonferenz│ │ │ │ │ │ │KMK) www.kmk.org │ │ │ │ │ │ │http://www. │ │ │ │ │ │ │auslandsschulwesen.de │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│Das Deutsche │DSD 1 │B1 │B1 │Standige Konferenz der │ │ │Sprachdiplom der │ │ │ │Kultusminister der │ │ │Kultusministerkonfe- │ │ │ │Lander în der │ │ │renz (Erste Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik │ │ │ │ │ │ │Deutschland │ │ │ │ │ │ │(Kultusministerkonferenz│ │ │ │ │ │ │KMK) www.kmk.org │ │ │ │ │ │ │http://www. │ │ │ │ │ │ │auslandsschulwesen.de │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3.│Das Osterreichische │OSD │ │ │Bundesministerium fur │ │ │Sprachdiplom Deutsch │ │ │ │Unterricht, Kunst und │ │ │- Zertifikat Deutsch │-/ │B1 │Promovat │Kultur (BMUKK) │ │ │fur Jugendliche │ │ │ │www.osd.at │ │ │- Zertifikat Deutsch │- ZD │B2 │Promovat │www.bmukk.gv.at │ │ │- Mittelstufe Deutsch │- MD │B2 │Promovat │ │ │ │- Oberstufe Deutsch │-/ │C1 │Promovat │ │ │ │- Wirtschaftssprache │-/ │C2 │Promovat │ │ │ │Deutsch │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Goethe-Zertifikat B1: │ZDj │B1 │Promovat │Goethe-Institut │ │ │Zertifikat Deutsch fur│ │ │ │www.goethe.de/pruefungen│ │ │Jugendliche │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 5.│Goethe-Zertifikat B1: │ZD │B1 │Promovat │ │ │ │Zertifikat Deutsch │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 6.│Goethe-Zertifikat B2 │- │B2 │Promovat │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 7.│Zertifikat Deutsch fur│ZDfB │B2 │Promovat │ │ │ │den Beruf │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 8.│Goethe-Zertifikat C1: │ZMP │C1 │Promovat │ │ │ │Zentrale │ │ │ │ │ │ │Mittelstufenprufung │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 9.│Prufung │PWD │C1 │Promovat │ │ │ │Wirtschaftsdeutsch │ │ │ │ │ │ │International │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │10.│Goethe-Zertifikat C2: │ZOP │C2 │Promovat │ │ │ │Zentrale │ │ │ │ │ │ │Oberstufenprufung │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │11.│Kleines Deutsches │KDS │C2 │Promovat │ │ │ │Sprachdiplom │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │12.│Groâes Deutsches │GDS │C2+ │Promovat │ │ │ │Sprachdiplom │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │13.│Der Test Deutsch als │TestDaF │B2-C1 │B2 │TestDaF-Institut │ │ │Fremdsprache │ │ │ │www.testdaf.de │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘4. Limba italiană ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Certificazione di │CILS │ │ │Universita per Stranieri│ │ │Italiano come Lingua │ │ │ │di Siena │ │ │Straniera │ │ │ │www.unistrasi.it │ │ │- Livello Uno │ │B1 │Promovat │ │ │ │- Livello Due │ │B2 │Promovat │ │ │ │- Livello Tre │ │C1 │Promovat │ │ │ │- Livello Quatro │ │C2 │Promovat │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│Certificazione della │CELI 2 │B1 │Promovat │Universita per Stranieri│ │ │lingua italiana │CELI 3 │B2 │Promovat │di Perugia │ │ │ │CELI 4 │C1 │Promovat │www.cvcl.it │ │ │ │CELI 5 │C2 │Promovat │ │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘5. Limba spaniolă ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Diploma de Espanol │DELE │ │ │ │ │ │como Lengua Extranjera│ │ │ │ │ │ │- Diploma de Espanol │- B1 │B1 │Promovat │ │ │ │Nivel B1 (Inicial) │ │ │ │ │ │ │- Diploma de Espanol │- B2 │B2 │Promovat │Ministerio de Educacion │ │ │Nivel B2 (Intermedio) │ │ │ │- Instituto Cervantes │ │ │- Diploma de Espanol │- C1 │C1 │Promovat │http:// │ │ │Nivel C1 │ │ │ │diplomas.cervantes.es │ │ │- Diploma de Espanol │- C2 │C2 │Promovat │ │ │ │Nivel C2 │ │ │ │ │ │ │(Superior) │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘6. Limba portugheză ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Diploma Elementar de │DEPLE │B1 │Promovat │MinistErio da Educacăo -│ │ │Portugues Lingua │ │ │ │Centro de Avaliacăo de │ │ │Estrangeira │ │ │ │Portugues Lingua │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤Estrangeira (CAPLE) - │ │ 2.│Diploma Intermedio de │DIPLE │B2 │Promovat │Faculdade de Letras da │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │Universidade de Lisboa │ │ │Estrangeira │ │ │ │www.fl.ul.pt/unidades/ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤centros/caple │ │ 3.│Diploma Avancado de │DAPLE │C1 │Promovat │ │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │ │ │ │Estrangeira │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 4.│Diploma Universitario │DUPLE │C2 │Promovat │ │ │ │de Portugues Lingua │ │ │ │ │ │ │Estrangeira │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘7. Limba japoneză ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/ │ │ │ │ │ │echivalare │ administrează examenul │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Japanese Language │JLPT │N3-B1 │Promovat │Asociaţia Profesorilor │ │ │Proficiency Test │ │N2-B2 │Promovat │de Limbă Japoneză din │ │ │ │ │N1-C1 │Promovat │România │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 4.932 din 29 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3METODOLOGIE 09/09/2010