ORDIN nr. 1.406 din 14 noiembrie 2013privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 noiembrie 2013    În temeiul art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2014, cuantumul sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, prevăzut la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, este de 0,28 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Nicuşor Marian Buică,secretar de statBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 1.406.------