HOTĂRÂRE nr. 2CC din 27 septembrie 2013privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013    În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă cotizaţia anuală şi nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează: a) taxa pentru analizarea dosarului şi organizarea interviului/examenului, pentru obţinerea atestatului de liberă practică într-o specialitate - 300 lei; b) taxa pentru analizarea dosarului şi organizarea interviului/examenului, pentru obţinerea atestatului de liberă practică într-o specialitate, depus de către solicitantul care face dovada încadrării într-un grad de handicap, foşti deţinuţi politici sau absolvenţi care solicită atestarea, în termenul de maximum 6 luni de la data promovării examenului de licenţă - 150 lei; c) cotizaţia anuală a psihologilor cu drept de liberă practică - 250 lei; d) taxa pentru analizarea dosarului privind eliberarea certificatului de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică - 300 lei; e) taxa pentru analizarea dosarului privind înscrierea unei menţiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea anexei - 150 lei; f) taxa pentru analizarea dosarului privind înscrierea unei menţiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea certificatului de înregistrare şi a anexei, cu excepţia cererilor de preschimbare formulate pe baza modificării actelor de identitate - 300 lei; g) taxa pentru analizarea privind emiterea avizului de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat - 300 lei; h) taxa pentru analizarea dosarului privind înscrierea unei menţiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea anexei - 150 lei; i) taxa pentru analizarea dosarului privind înscrierea unei menţiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea certificatului de înregistrarea şi a anexei - 300 lei; j) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi înregistrarea furnizorului de formare profesională - 1.500 lei; k) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi înregistrarea programului de formare profesională complementară în specialitate - 1.500 lei; l) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea cursului universitar de master ca formare profesională complementară în specialitate - 1.500 lei; m) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate - 500 lei; n) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate, pentru care nu se percepe de către organizator taxă de participare - 100 lei; o) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi creditarea conferinţei naţionale şi a altor manifestări profesionale naţionale - 1.500 lei; p) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi creditarea conferinţelor internaţionale şi a altor manifestări profesionale internaţionale - 3.000 lei; q) taxa pentru analizarea dosarului privind avizarea şi creditarea unui workshop într-o specialitate - 500 lei; r) taxa pentru analizarea cererii privind emiterea certificatului de recunoaştere internaţională - 100 lei; s) taxa de înregistrare a producătorului/distribuitorului/reprezentantului comercial al metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică - 1.500 lei;ş) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică conţinând între 1 şi 4 scale - 1.500 lei; t) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică conţinând între 5 şi 10 scale - 3.000 lei;ţ) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică conţinând între 11 şi 15 scale - 4.500 lei; u) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică conţinând între 16 şi 20 scale - 6.000 lei; v) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică conţinând cu peste 20 de scale - 7.000 lei; w) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a altor tipuri de metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă psihologică, raportată la numărul de ore de analiză efectuate, fără a depăşi 40 de ore - 500 lei/ora; x) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică construite, etalonate şi validate de către un psiholog atestat, pentru a fi utilizată exclusiv în activitatea profesională proprie - 100 lei.  +  Articolul 2 (1) Psihologii cu drept de liberă practică, care achită cotizaţia anuală până la data de 31 martie a fiecărui an pentru care se realizează plata, beneficiază de un voucher de reducere a taxei de participare la programele de formare profesională, utilizabil pentru anul în curs. (2) Celelalte condiţii de plată a taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiul Psihologilor din România se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director. (3) Taxele prevăzute la art. 1 sunt valabile în raport cu termenele de valabilitate înscrise în actele emise de către Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data de 1 decembrie 2013.Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,Mihai AniţeiBucureşti, 27 septembrie 2013.Nr. 2CC.-----------