ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"(actualizat până la data de 20 aprilie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 aprilie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 575 din 14 aprilie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Prin HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor. HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată prin HOTĂRÂRE nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului.Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii. HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Denumirea acestor ministere, din cuprinsul formei actualizate, a fost modificată în mod corespunzător.Având în vedere prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnica "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 îşi încetează valabilitatea. (2) Specialiştii atestaţi pe baza prevederilor ordinelor prevăzute la alin. (1) îşi menţîn calitatea pentru care au fost atestaţi.  +  Articolul 4Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului**) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 26 mai 2003.Nr. 777.  +  AnexăREGLEMENTARI 26/05/2003