DECIZIE nr. 2 din 29 octombrie 2013pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 noiembrie 2013    În temeiul art. 604 lit. h), al art. 623, 624, 625, 627 și 628 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul IArticolul 1 al Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 2 decembrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Membrii Colegiului Farmaciștilor din România care exercită profesia de farmacist sau care ocupă o funcție în baza calității de farmacist au obligația de a achita cotizația anuală în cuantum de 300 lei.  +  Articolul IIPrezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 29 octombrie 2013.Nr. 2.-------