ORDIN nr. 3.310 din 31 octombrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 3.310 din 31 octombrie 2013
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 1.365 din 1 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean", punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă prima zi prevăzută în calendarul de atribuire a traseelor din programele judeţene de transport."2. La anexa nr. 2 "Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean", punctul 8 va avea următorul cuprins:"8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior, este depunctat cu un punct pe traseul respectiv."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul transporturilor,Manuel Donescu,secretar de stat------