DECRET nr. 846 din 30 octombrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 846.---------