HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România(actualizată până la data de 3 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.251 din 13 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 653 din 27 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 3 septembrie 2013, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene" se înlocuieşte cu denumirea "agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.251.  +  AnexăNORMA 13/09/2006