ORDIN nr. 1.126 din 18 octombrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 1.126 din 18 octombrie 2013
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Nr. 2.487 din 23 octombrie 2013
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 1.321 din 22 octombrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 31 octombrie 2013    Având în vedere importanţa strategică a proiectelor de infrastructură în atingerea gradului de absorbţie şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, precum şi creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat aferent contractelor de infrastructură în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale, cu impact direct asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene,în temeiul prevederilor:- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorităţile contractante care implementează proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu şi Programului operaţional sectorial Transport au obligaţia punerii în aplicare a instrucţiunii prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Anne-Rose-Marie Jugănaru,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Manuel Marian Donescu,secretar de stat  +  AnexăINSTRUCTIUNI 18/10/2013