HOTĂRÂRE nr. 927 din 14 august 2003(*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice**)(actualizată până la data de 23 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013; RECTIFICAREA nr. 674 din 4 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Alexandru Farcaş,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 august 2003.Nr. 927.  +  AnexăNORMA 14/08/2003