ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 4 martie 2008  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În vederea dezvoltării la nivel național a accesului la servicii de bandă largă și a dezvoltării infrastructurii de comunicații în scopul reducerii decalajului digital dintre zona urbană și cea rurală - obiectiv major al Programului de planificare strategică al Guvernului României pentru perioada 2007-2010,în vederea optimizării utilizării spectrului de frecvențe radio cuprins între 3400-3800 MHz și a introducerii sistemelor BWA (Broadband Wireless Access - acces pe suport radio de bandă largă),în vederea asigurării condițiilor optime pentru buna organizare a desfășurării activității Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., în vederea dezvoltării rețelei de comunicații electronice pe care aceasta o operează, a creșterii diversității serviciilor oferite, implicit a creșterii portofoliului de oportunități pentru privatizarea acestei societăți,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește introducerea de noi tehnologii, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. va elibera, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare - S.A. va notifica Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, denumită în continuare ANRCTI, care va modifica dreptul acesteia de utilizare a spectrului radio în banda de frecvențe radio 3600-4200 MHz, în sensul restrângerii la benzile de frecvențe radio 3657-3700 MHz și 3757-4200 MHz.  +  Articolul 2(1) Dreptul de a utiliza benzile de frecvențe radio eliberate potrivit art. 1 alin. (1) se va acorda prin licențe de utilizare a frecvențelor radio, în baza unei proceduri de selecție comparativă organizate de către ANRCTI.(2) Cuantumul taxei de licență va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), se va reglementa modul de desfășurare a procedurii de selecție comparativă, prin decizie a președintelui ANRCTI.  +  Articolul 3(1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvențe radio prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 35.292.547 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012 , valoarea despăgubirii acordate Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilită conform prevederilor alin. (1), se suportă din bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.(3) Se autorizează ANCOM să achite, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2013, suma prevăzută la alin. (1).(4) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din sumele încasate cu titlu de tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012 . (la 02-09-2013, Art. 3 a fost modificat de art. 8 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. )  +  Articolul 4(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ANRCTI va permite Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. să furnizeze rețele publice de comunicații și servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA), indiferent de tehnologie, în benzile de frecvențe radio 3657-3685 MHz și 3757-3785 MHz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(2) ANRCTI va impune Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. obligații privind furnizarea de rețele publice de comunicații și servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă, cel puțin la nivelul cerințelor minimale ce se vor solicita la acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prevăzute la art. 2.  +  Articolul 5Strategia și planul de acțiune în vederea implementării sistemelor BWA la nivel național3 în benzile de frecvențe 3410-3600 MHz și 3600-3800 MHz se vor adopta prin decizie a președintelui ANRCTI.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Karoly Borbely
  Președintele Autorității
  Naționale pentru Reglementare
  în Comunicații și Tehnologia Informației,
  Dan Cristian Georgescu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 27 februarie 2008.Nr. 18.