HOTĂRÂRE nr. 920 din 21 septembrie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece(actualizată până la data de 11 octombrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Sulfina Barbu

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Gheorghe Emacu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 21 septembrie 2011.Nr. 920.  +  AnexăNORMA 21/09/2011