HOTĂRÂRE nr. 727 din 25 septembrie 2013privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 30 septembrie 2013  Notă
  Conform articolului 8 din HOTĂRÂREA nr. 255 din 21 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 29 martie 2024, la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 24 septembrie 2024, Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, precum și Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, care aprobă Normele metodologice, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 6 din actul normativ menționat mai sus dispune următoarele:
  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activităților prevăzute în materie de stare civilă care nu se realizează prin intermediul S.I.I.E.A.S.C. li se aplică dispozițiile:a) Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, cu modificările ulterioare.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepție de la alin. (1), dispozițiile art. 21 alin. (1) din anexă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 25 septembrie 2013.Nr. 727.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționalede Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingveale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976