ORDIN nr. 4.959 din 2 septembrie 2013(*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat(actualizat la data de 22 septembrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • ----------În baza prevederilor art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul educaţiei naţionale,

    Gigel Paraschiv,

    secretar de stat
    Bucureşti, 2 septembrie 2013.Nr. 4.959.  +  AnexăMETODOLOGIE 02/09/2013