ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor(actualizat până la data de 22 august 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012; ORDINUL nr. 257 din 14 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 13 din 4 februarie 2013; ORDINUL nr. 129 din 20 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------NOTĂ C.T.C.E. - S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, în tot cuprinsul ghidului, denumirile "Direcţia formare iniţială şi continuă" şi "Direcţia generală resurse umane" au fost înlocuite cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane".Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 69.  +  AnexăGHID 28/04/2009