HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)(actualizată până la data de 8 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 8 august 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.---------**1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi, inclusiv demnitarii.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale Anti-DopingNumărul maxim de posturi = 69, inclusiv demnitarii           ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────┐           │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI │           │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ COMBATERE A TRAFICULUI │           │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE│           └─────────────┘ └──────────┬───┘ │ CU GRAD MARE │                                         │ └───────────────────────────┘                                         │                                         │ ┌─────────────┐                                         │ │ CABINET │                                         ├─────→│ PREŞEDINTE │                                         │ └─────────────┘                                         │            COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMISIA DE ACORDARE A                                         │ SCUTIRILOR PENTRU UZ                                         │ TERAPEUTIC                                         │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┤ SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                         │                                         │ ┌───────────────┐                                         │ │ COMPARTIMENTUL│                                         ├─────→│ AUDIT INTERN*)│                                         │ └───────────────┘                                         │                 ┌───────────────────────┴──────────────────┐                 ↓ ↓        ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘                │ │         ┌──────┴────────┐ ┌──────┴────────┐         ↓ ↓ ↓ ↓    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────────────┐┌─────────┐    │SERVICIUL│ │SERVICIUL│ │ DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA │    │ JURIDIC │ │ECONOMIC │ │ DE TESTARE, ││CERCETARE│    │ ŞI │ │ ŞI │ │ANTITRAFIC SUBSTANŢE││ ŞI │    │ RESURSE │ │ADMINIS- │ │INTERZISE, RELAŢII ││LABORATOR│    │ UMANE │ │TRATIV │ │ PUBLICE ŞI ││ CONTROL │    └─────────┘ └─────────┘ │ INTERNAŢIONALE ││ DOPING │                                           └────────────────────┘└─────────┘---------*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006