HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)(actualizată până la data de 27 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 27 septembrie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.---------**1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale Anti-DopingNumărul maxim de posturi = 69           ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────────────────┐           │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE │           │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINŢE ├────┤ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │           │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE │           └─────────────┘ └──────────┬───┘ │ CU GRAD MARE DE RISC │                                         │ └────────────────────────────┘                                         │                                         │ ┌─────────────┐                                         │ │ CABINET │                                         ├──────┤ PREŞEDINTE │                                         │ └─────────────┘                                         │            COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMISIA DE ACORDARE A                                         │ SCUTIRILOR PENTRU                                         │ UZ TERAPEUTIC                                         │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┤ SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                         │                                         │ ┌───────────────┐                                         │ │ COMPARTIMENTUL│                                         ├──────┤ AUDIT INTERN*)│                                         │ └───────────────┘                                         │                 ┌───────────────────────┴───────────────────┐                 v v        ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘                │ │      ┌─────────┼────┬────┐ ┌──────────┼─────────┐      v v │ v v v v┌────────┐┌────────┐ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐│DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││JURIDICĂ││RELAŢII │ │ │ECONOMICĂ│ │TESTARE ││ DE ││CERCETARE││ ŞI ││INTERNA-│ │ │ ŞI │ │ ŞI ││COMBATERE││ ŞI ││RESURSE ││ŢIONALE │ │ │ADMINIS- │ │PROGRAME ││A TRAFI- ││LABORATOR││UMANE ││ ŞI │ │ │TRATIV │ │SOCIAL- ││CULUI ││CONTROL │└────────┘│RELAŢII │ │ │ │ │EDUCATIVE││ILICIT DE││DOPING │          │PUBLICE │ │ │ │ │ ││SUBSTANŢE││ │          └────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘│INTERZISE│└─────────┘                     │ └────┬────┘                     v v                 ┌─────────┐ ┌──────────────────────────────┐                 │SERVICIUL│ │ OFICII ZONALE PENTRU │                 │ IT │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │                 └─────────┘ │TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE│                                             │DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC │                                             └──────────────────────────────┘---------Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.----------Anexa 1 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006