ORDIN nr. 23 din 9 martie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare(actualizat până la data de 9 august 2013*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către REGULAMENTUL nr. 31 din 14 decembrie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 106 din 14 decembrie 2006; REGULAMENTUL nr. 6 din 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 44 din 19 august 2009; REGULAMENTUL nr. 27 din 16 noiembrie 2010 aprobat prin ORDINUL nr. 100 din 16 noiembrie 2010; INSTRUCŢIUNEA nr. 4/2011 aprobată de ORDINUL nr. 43 din 16 iunie 2011; REGULAMENTUL nr. 16 din 7 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 7 decembrie 2011; REGULAMENTUL nr. 10/2012 aprobat prin ORDINUL nr. 136 din 22 noiembrie 2012; REGULAMENTUL nr. 2 din 24 iulie 2013 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 20 din 24 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în şedinţa din data de 16 februarie 2006,Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea urmatorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 9 martie 2006.Nr. 23.  +  AnexăREGULAMENT 1 06/04/2006