ORDIN nr. 1.242 din 2 august 2013privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013    În baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 54 "Ministerul Afacerilor Europene" se introduce o nouă poziţie cu următorul cuprins:
    Cod în profil departamental Denumirea ordonatorului principal de credite Data plăţii salariilor
    "55 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 10"
     +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 august 2013.Nr. 1.242.-------