HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii(actualizată până la data de 2 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 32, exclusiv demnitarul.------------Art. 2 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 2 august 2013.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.433.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                        a Oficiului Român pentru Adopţii    Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul  ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐  │ CORPUL DE ├────┤ SECRETAR │  │ CONTROL │ │ DE STAT │  └─────────────────┘ └─┬─────┬─────┬─┘                           │ │ │  ┌─────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────┐  │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │ │ │  │ DE COMUNICARE, ├──────┘ │ └──────┤ CABINET │  │ RELAŢII PUBLICE │ │ │ │  │ŞI INTERNAŢIONALE│ │ └─────────────┘  └─────────────────┘ ┌──────┴─────┐                          │ SECRETAR │                          │ GENERAL │                          └──────┬─────┘                                 │         ┌───────────────────────┼──────────────────┐         │ │ │ ┌───────┴─────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ │ │ ECONOMIC, │ │ STRATEGII, │ │ BIROUL │ │ RESURSE UMANE │ │ PROGRAME ŞI │ │ JURIDIC │ │ŞI ADMINISTRATIV │ │EVIDENŢĂ ADOPŢII │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 02/09/2004