CIRCULARĂ nr. 22 din 5 august 2013privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 august 2013,Banca Naţională a României hotărăşte:Începând cu data de 6 august 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,50% pe an.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 5 august 2013.Nr. 22.-----