DECRET nr. 710 din 30 iulie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 august 2013    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 479/2013,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICDomnul Creţu Marcel, preşedintele Judecătoriei Însurăţei, se eliberează din funcţie, ca urmare a pensionării.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 710.----