ORDIN nr. 4.040 din 4 octombrie 2012 (*actualizat*)privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii(actualizat până la data de 11 iulie 2013*)
EMITENT
  • AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.284 din 4 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul-cadru de stat de funcţii, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Mircea Jorj,subsecretar de statBucureşti, 4 octombrie 2012.Nr. 4.040.  +  Anexa 1 LISTAdocumentelor necesare pentru obţinereaavizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,precum şi modalitatea de transmitere aacestora de către autorităţile şi instituţiile publice  +  Articolul 1Documentele necesare în vederea obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, sunt următoarele: a) adresă de solicitare a avizului Agenţiei, emisă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) proiectul de act administrativ sau, după caz, actul administrativ în situaţia prevăzută la art. 107 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) instrumentul de prezentare şi motivare al proiectului de act administrativ prin care se fundamentează stabilirea de funcţii publice sau, după caz, modificarea structurii de funcţii publice, cu evidenţierea modificărilor intervenite pentru fiecare funcţie publică în parte şi pe fiecare subdiviziune organizatorică, precum şi indicarea temeiului legal aplicabil; d) structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice; e) statul de funcţii care cuprinde funcţiile identificate prin denumire, clasă, grad profesional, gradul sau treapta profesională, nivelul studiilor, după caz, cu indicarea acestora în structura organizatorică a autorităţii ori instituţiei publice, regimul de ocupare al postului şi precizarea titularului, după caz, conform modelului-cadru, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 2 (1) Documentele prevăzute la art. 1 trebuie să poarte semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi ştampila autorităţii ori instituţiei publice. Acestea se pot transmite astfel: a) prin depunere la registratura Agenţiei; b) prin poştă, cu confirmare de primire; c) prin fax; d) prin poştă electronică. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) documentele se transmit în două exemplare originale.  +  Anexa 2 - model-cadru -STAT DE FUNCŢIIAutoritatea/Instituţia publică solicitantă*Font 7*┌────┬───────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬───────┬─────────────────┬───────┬───────┬───┐│Nr. │Numele │ Structura │Funcţia de│ Funcţia publică │Clasa│ Gradul │Nivelul│ Funcţia │Treapta│Nivelul│Ob-││crt.│ şi │ │demnitate ├──────────┬──────────────┬───────────┤ │profesional│stu- │ contractuală │profe- │studii-│ser││ │penu- │ │ publică │ Înalt │de conducere*)│de execuţie│ │ │diilor ├───────┬─────────┤siona- │lor │va ││ │mele │ │ │funcţionar│ │ │ │ │ │de con-│de execu-│lă │ │ţii││ │Vacant,│ │ │ public │ │ │ │ │ │ducere │ţie │ │ │ ││ │tempo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vacant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │14 │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Demnitari │primar/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │viceprimar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Compartiment│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │audit │ │ │ │auditor │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Secretar │ │secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │general │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Generală....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │general │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Direcţia....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │director/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │executiv │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │adjunct/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │executiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │adjunct │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Serviciul...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │şef serviciu │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │consilier │ I │asistent │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │consilier │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │juridic │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │expert │ I │debutant │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │inspector │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │referent de│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │speciali- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tate │ II │superior │ SSD │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Biroul......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │şef birou │ │ │I/II │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │consilier │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │inspector │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │referent de│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │speciali- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tate │ II │superior │ SSD │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │Comparti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │mentul..... │ │ │ │expert │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspector│debu- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tant │ S │ │├────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │referent │ II │ M │ │└────┴───────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───┘┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ / Număr de │ │ │ ││ / posturi │ Ocupate │ Vacante │ Total ││ / │ │ │ ││Funcţia / │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de funcţii publice │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de înalţi funcţionari publici │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de funcţii publice de conducere │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de funcţii publice de execuţie │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de funcţii contractuale de execuţie │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. total de posturi potrivit art. III alin. │ │ │ ││(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. │ │ │ ││63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii│ │ │ ││nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, │ │ │ ││precum şi pentru stabilirea unor măsuri finan- │ │ │ ││ciare, cu modificările şi completările │ │ │ ││ulterioare │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ Nr. total de funcţii din instituţie │ │ │ │                                                └─────────┴─────────┴─────────┘              Numele şi prenumele,              funcţia deţinută şi        semnătura şi ştampila (în original)               conducătorului           autorităţii/instituţiei             publice solicitante__________*) Sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual.-----------Anexa 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 2.284 din 4 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 iulie 2013 şi are conţinutul anexei la ordinul mai sus menţionat.-----