INSTRUCŢIUNI din 27 noiembrie 2011 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale(actualizate până la data de 4 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 574 din 20 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2 (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Certificarea declaraţiei de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 3Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1 şi 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active, după data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 4Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1) este certificată conform art. 2 alin. (2), în contextul verificărilor prevăzute la art. 17 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul verificărilor realizate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Anexa 1 -------la instrucţiuni---------------DECLARAŢIEprivind eligibilitatea TVA aferentecheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propusspre finanţare din instrumente structuraleA. Datele de identificare a persoanei juridice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │Denumirea │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │Domiciliul fiscal │ │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │ │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │ │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │ │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │ │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │ │Fax │ │ E-mail │ │ │ │ └───────────┘ └───────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Datele de identificare a proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │Titlul proiectului │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │Numele programului operaţional │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Axa prioritară │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │Domeniul major de intervenţie │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │ │Data depunerii proiectului │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. ....../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autorităţii de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.D. ......./(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autorităţii de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă. ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Achiziţia │Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în cadrul│ │crt.│ │ proiectului*1) │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘      *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din      cererea de finanţare.                        ┌──────────────┐ Numele şi prenumele*): │ │ ┌────────────┐                        └──────────────┘ Semnătura şi ştampila │ │                        ┌──────────────┐ └────────────┘ Funcţia: │ │                        └──────────────┘---------*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.  +  Anexa 2 -------la instrucţiuni---------------DECLARAŢIEprivind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilorefectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structuraleI*i). A. Datele de identificare a persoanei juridice------*i) Se va completa de către solicitant. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │Denumirea │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │Domiciliul fiscal │ │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │ │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │ │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │ │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │ │ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │ │Fax │ │ E-mail │ │ │ │ └───────────┘ └───────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Datele de identificare a proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │Titlul proiectului │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │Numele programului operaţional │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Axa prioritară │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │Domeniul major de intervenţie │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │ │Data depunerii proiectului │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │ │Cod SMIS proiect │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. ....../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autorităţii de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.D. ......./(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......./(numele autorităţii de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă. ┌────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. şi data│ Denumirea │Codul de înre- │Valoarea│ Din care │ │crt.│ facturii │furnizorului/│gistrare în │facturii│ valoare │ │ │ │prestatorului│scopuri de TVA │ │ TVA │ │ │ │ │al furnizorului│ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘                        ┌──────────────┐ Numele şi prenumele*): │ │ ┌────────────┐                        └──────────────┘ Semnătura şi ştampila │ │                        ┌──────────────┐ └────────────┘ Funcţia: │ │                        └──────────────┘---------*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.II*îi). E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ............... din data de .........................--------*îi) Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/direcţiei generale a finanţelor publice.                         ┌──────────────┐ Numele şi prenumele**): │ │ ┌────────────┐                         └──────────────┘ Semnătura şi ştampila │ │                        ┌──────────────┐ └────────────┘ Funcţia: │ │                        └──────────────┘--------**) Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.------