ORDIN nr. 647 din 10 iulie 2013privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Procesul-verbal nr. 37 din 18 iunie 2013 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia bovine, transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei inspecţii de stat nr. 255.563 din 8 iulie 2013,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După poziţia 500 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile 501-512, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  "Nr. crt. Numele şi prenumele Clasifi- cator carcase pentru specia Domiciliul Cod numeric personal
  501 Coman Virgil-Gheorghe bovine Comuna Slobozia, satul Slobozia, nr. 48, judeţul Argeş 1711017031848
  502 Fleşer Ioana-Maria bovine Municipiul Aiud, str. Mihai Viteazu, bl. 9, sc. C, et. 3, ap. 16, judeţul Alba 2780929010317
  503 Frăţilă Adrian bovine Oraşul Copşa Mică, Aleea Castanilor, bl. 6, ap. 4, judeţul Sibiu 1840812323966
  504 Glonţ Ion bovine Comuna Oarja, satul Oarja, nr. 806, judeţul Argeş 1670821034990
  505 Gyorfi Arpad bovine Oraşul Sângeorgiu de Pădure, Str. Garofiţei nr. 4, judeţul Mureş 1670223264389
  506 Ile Romulus-Alin bovine Oraşul Aleşd, Piaţa Unirii, bl. PB7, ap. 7, judeţul Bihor 1710905050032
  507 Kiss Atila-Adalbert bovine Comuna Dorobanţi, satul Dorobanţi, nr. 465, judeţul Arad 1681022022626
  508 Solomon Cristian Daniel bovine Oraşul Mizil, str. George Ranety nr. 6, judeţul Prahova 1810702295612
  509 Stancu Gheorghe bovine Municipiul Craiova, Bd. Gheorghe Chiţu nr. 77, judeţul Dolj 1550201163287
  510 Tănase Costel bovine Oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 62, bl. 54, sc. B, et. 1, ap. 8, judeţul Olt 1591001287140
  511 Tulea Florin-Vasile bovine Municipiul Blaj, Str. Eroilor, bl. 38, ap. 28, judeţul Alba 1721020011848
  512 Vesa Gheorghe-David bovine Comuna Ighiu, satul Ighiel, nr. 185, judeţul Alba 1900915011166"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 647.------