ORDIN nr. 102 din 8 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Se desemnează subsecretarul de stat din subordinea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul în calitate de coordonator al planului sectorial."2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 5 se abrogă.4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, desemnat de către conducătorul acestei structuri."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Evaluarea măsurilor adoptate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie."6. La anexa nr. 1, măsurile 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.3, nota de subsol 2 şi abrevierile "ANFP" şi "UCRAP" se abrogă.7. La anexa nr. 1, abrevierea "DGRIP" se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea "DGÎCIP".8. În anexa nr. 1, lista cu abrevieri se modifică şi va avea următorul cuprins:"ABREVIERI:APAIC - Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»CCM - Corpul de control al ministruluiCNI - Centrul Naţional pentru IntegritateDGA - Direcţia Generală AnticorupţieDAPI - Direcţia audit public internDCTI - Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţieiDAERI - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionaleDGJ - Direcţia generală juridicăDGL - Direcţia generală logisticăDGMRU - Direcţia generală management resurse umaneDGÎCIP - Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectuluiDIRP - Direcţia informare şi relaţii publiceDNA - Direcţia Naţională AnticorupţieIGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăIGPR - Inspectoratul General al Poliţiei RomâneIGPR-DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei RomâneIGPR-DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei RomâneMAI - Ministerul Afacerilor InterneMJ - Ministerul JustiţieiMP - Ministerul PublicPÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieUPP - Unitatea de Politici Publice"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 8 iulie 2013.Nr. 102.------