DECIZIE nr. 250 din 21 iunie 2013privind sancţionarea Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 iulie 2013    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul şedinţei din data de 11 iunie 2013, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare al Direcţiei autorizări şi avizări cu nr. AA/B-8.330 din 3 iunie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. General Nicolae Dona nr. 22-24, parter, ap. 1, sectorul 1, J40/14980/16.12.2011, CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009,a constatat următoarele:Din data de 18 martie 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv şi administrator. Prin Adresa nr. 28.420 din 19 aprilie 2013 s-a solicitat de către Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. aprobarea extinderii termenelor privind ocuparea celor două funcţii. La notificările Direcţiei autorizări şi avizări transmise prin adresele nr. AA/29.444 din 26 aprilie 2013 şi nr. AA/B-1.580 din 15 mai 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a răspuns. Notificările au fost returnate în data de 29 aprilie 2013 şi, respectiv, în data de 27 mai 2013, cu menţiunile oficiului poştal: "destinatar necunoscut la adresa" şi "destinatar lipsă de la domiciliu".Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,se decide:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. General Nicolae Dona nr. 22-24, parter, ap. 1, sectorul 1, J40/14980/16.12.2011, CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv şi a administratorului care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.  +  Articolul 3Reluarea activităţii Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 4 (1) Împotriva prezentei decizii Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Autorităţiide Supraveghere Financiară,Dan Radu RuşanuBucureşti, 21 iunie 2013.Nr. 250.________