ORDIN nr. 587 din 28 iunie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 iulie 2013    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice solicită Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor şi a personalului cu atribuţii prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 1 alineatul (2), literele d) şi h) vor avea următorul cuprins:"d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;...................................................................... h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 4-7 şi 10-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen TeodoroviciBucureşti, 28 iunie 2013.Nr. 587.______