ORDIN nr. 2.295 din 27 mai 2013pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013    În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 9 august 2012, se modifică după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Imobilul «Casă de locuit» din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș, se clasează ca monument istoric, grupa valorică «B», cod în Lista monumentelor istorice MS-II-m-B-21049.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Daniel-Constantin Barbu
    București, 27 mai 2013.Nr. 2.295.------