ORDIN nr. 89 din 18 iunie 2013privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 8 iulie 2013    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 24 alin. (3) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Radu Stroe
    București, 18 iunie 2013.Nr. 89.  +  AnexăREGULAMENTde planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilorde urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurilesubordonate