ORDIN nr. 849 din 21 iunie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013    În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor nr. 59/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 17 februarie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 3Departamentul pentru controlul exporturilor va acționa pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Titus Corlățean
    București, 21 iunie 2013.Nr. 849.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de controlal exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare