HOTĂRÂRE nr. 403 din 19 iunie 2013pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 3 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 333/2009,Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 19 iunie 2013.Nr. 403.  +  AnexaSTRATEGIEprivind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitalăterestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național---------