ORDIN nr. 94 din 28 iunie 2013pentru abrogarea alin. (2) al art. 112^1 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 112^1 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 și 804 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Radu Stroe
    București, 28 iunie 2013.Nr. 94.---------