LEGE nr. 113 din 5 iunie 1998pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU ACORD 11/12/1997