HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011 (*actualizată*)privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură(actualizată până la data de 18 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acordă statutul de staţiune balneoclimatică pentru localităţile şi arealele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se acordă statutul de staţiune balneară pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor3. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa4. Oraşul Covasna, judeţul Covasna5. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita6. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara7. Oraşul Sovata, judeţul Mureş8. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu9. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş10. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea11. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 18 iunie 2013, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 Localităţile pentru care se acordăstatutul de staţiune balneară1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea-----------