ORDIN nr. 87 din 13 iunie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare(actualizat până la data de 26 februarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 393 din 7 iunie 2013
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 87 din 13 iunie 2013
  • ----------Văzând Referatul de aprobare nr. 77.709 din 9 mai 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă activităţile şi costurile maxime generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice, stabilite de comisiile formate din reprezentanţii instituţiilor prefectului, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene şi ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 16 din 18 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statMinistrul afacerilor interne,Radu Stroe  +  AnexăACTIVITĂŢILE ŞI COSTURILE MAXIMEgenerate de punerea în funcţiune a staţiilor dedesecare din zona ce urmează a fi afectatăpentru prevenirea inundării localităţilor,a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentruprevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice,stabilite de comisiile formate dinreprezentanţii instituţiilor prefectului, ai inspectoratelor pentrusituaţii de urgenţă şi ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Valoarea costurilor maxime, pe judeţe │ ││crt.│ Judeţul │ şi pe activităţi, inclusiv TVA, pentru: │ Total ││ │ ├──────────────┬─────────────┬────────────┤ - lei - ││ │ │ Consumul │ Lucrări de │ Consumul de│ ││ │ │ electric │ intervenţii │ motorină │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 1 │Arad │ 1.429.900,00│ 27.280,00│ 0│ 1.457.180,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 2 │Brăila │ 3.232.113,00│ 165.000,00│ 0│ 3.397.113,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 3 │Bihor │ 401.672,74│ 0│ 0│ 401.672,74│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 4 │Bistriţa-Năsăud │ 0│ 37.085,50│ 0│ 37.085,50│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 5 │Bacău │ 0│ 2.421.720,00│ 0│ 2.421.720,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 6 │Buzău │ 0│ 467.663,00│ 0│ 467.663,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 7 │Călăraşi │ 1.162.300,00│ 0│ 0│ 1.162.300,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 8 │Constanţa │ 876.052,20│ 270.278,96│ 0│ 1.146.331,16│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 9 │Covasna │ 0│ 0│ 1.149,61│ 1.149,61│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 10 │Dâmboviţa │ 0│ 85.000,00│ 0│ 85.000,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 11 │Dolj │ 3.700.238,00│ 90.347,00│ 0│ 3.790.585,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 12 │Galaţi │ 967.330,00│ 1.602.331,00│ 24.100,00│ 2.593.761,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 13 │Giurgiu │ 2.445.210,00│ 0│ 0│ 2.445.210,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 14 │Gorj │ 60.900,00│ 679.210,00│ 0│ 740.110,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 15 │Hunedoara │ 0│ 122.140,00│ 0│ 122.140,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 16 │Ialomiţa │ 21.281,00│ 4.700,00│ 9.600,00│ 35.581,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 17 │Iaşi │ 8.361,00│ 68.296,00│ 0│ 76.657,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 18 │Neamţ │ 0│ 212.040,00│ 0│ 212.040,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 19 │Prahova │ 46.430,56│ 1.934.723,97│ 0│ 1.981.154,53│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 20 │Satu Mare │ 1.135.890,53│ 0│ 0│ 1.135.890,53│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 21 │Suceava │ 0│ 770.000,00│ 0│ 770.000,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 22 │Teleorman │ 558.418,56│ 0│ 0│ 558.418,56│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 23 │Timiş │ 487.499,00│ 3.793.274,00│ 0│ 4.280.773,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 24 │Tulcea │ 883.694,00│ 32.500,00│ 0│ 916.194,00│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 25 │Vaslui │ 564.857,55│ 675.459,44│ 0│ 1.240.316,99│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 26 │Vâlcea │ 0│ 166.970,28│ 0│ 166.970,28│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ 27 │Vrancea │ 5.500,00│ 0│ 1.951,45│ 7.451,45│├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤│ │TOTAL valoare │ │ │ │ ││ │pe activităţi │ 17.987.648,14│13.626.019,15│ 36.801,06│ 31.650.468,35│└────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 16 din 18 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.------