HOTĂRÂRE nr. 347 din 12 iunie 2013 (*actualizată*)privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013(actualizată până la data de 29 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 347 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), ratificat prin Legea nr. 166/2013, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria), la acelaşi nivel pentru ambele sensuri de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute în anexă se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.  +  Articolul 3Tarifele prevăzute în anexă se achită de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei sau euro.  +  Articolul 4 (1) Tarifele prevăzute în anexă, exprimate în lei, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) exprimate în lei, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilor,Relu FenechiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 347.  +  Anexa TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre laCALAFAT-VIDIN*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ Tarif - │ Tarif - ││"Nr.│ Categorie vehicul rutier │ euro/vehicul │ lei/vehicul ││crt.│ │(cu TVA inclus)│(cu TVA inclus)│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe │ │ ││ │scaune, inclusiv locul conducătorului auto (autoturisme) │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 6 │ 27 ││ │Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, │ │ ││ │inclusiv remorca │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 2.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe│ │ ││ │scaune, inclusiv locul conducătorului auto şi maximum 23 de │ │ ││ │locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 12 │ 54 ││ │Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 3.│Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai │ │ ││ │mică de 12,0 tone │ 18 │ 81 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 4.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de │ │ ││ │locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 25 │ 113 ││ │Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi │ │ ││ │cu maximum 3 axe │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 5.│Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă │ │ ││ │autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi │ │ ││ │cu minimum 4 axe │ 37 │ 167" │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘Tarifele exprimate în lei, rotunjite la leu, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.----------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 347 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.__________