ANEXE din 1 februarie 2013privind stabilirea metodologiei de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 bis din 27 martie 2013  Notă
  Conținute de INSTRUCȚIUNILE nr. 9 din 1 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 27 martie 2013.
   +  Anexa nr. 1
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE
  RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CriteriiElemente de evaluareVariabilePunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata44
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată44
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă33
  1,4VecinătățiIzolată44
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus33
  1,6Tip unitateAgenție mică44
  1,7Compartimentare interioaraZona de tranzacționare pe direcția de acces in apropierea intrării33
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ20100,00%20
  2.1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive necertificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă1,51,5
  2,1,4Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție1,51,5
  2.2zona de tranzacționare2,2,1Compartimentare operatori numerarIn sistem deschis33
  2,2,2Relație operator numerar - ClientIn sistem deschis11
  2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun22
  2.4zona de expunere----
  2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților11
  2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate11
  2.7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu alta destinație11
  2.8zona de tranzacții cu automate bancare2,8,1Certificare compartiment valori și ancorareAutomat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ar22
  2,8,2CompartimentareAutomat bancar neseparat fizic (deschis)11
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE30100,00%30
  2.9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectivNU22
  2,9,2Detecție cu principii diferite zona de depozitareNU0,50,5
  2,9,3Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valoriNU22
  2,9,4Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere șiNU
  în spațiile de tranzacționare
  2,9,5Buton unic semnalizare ulterioară producere jafNU0,50,5
  2,9,6Semnalizare forțare seif/tezaurNU11
  2,9,7Conectare Ia dispecerat monitorizare permanetăNU44
  2,9,8Existență temporizare ușă acces zonă de depozitareNU22
  2,9,9Posibilitatea utilizării codurilor duressNU11
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitareNU44
  2,10.2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona deNU
  acces și recunoașterea în rest
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU22
  2,11,2Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitateNU33
  2.11.3Acces controlat in zona de tranzacționareNU11
  2CPAZA15100,00%15
  2.12măsuri asigurate cu personal2,12,1PazaFără pază55
  2,12,2IntervențieNU55
  2,12,3Transporturi valorineorganizat55
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1Depozitare numerar (noaptea)Mare peste (>) 100000 EUR11
  3,2Nivel mediu operațiuni cash/ziMare peste (>) 50000 EUR/zi11
  3,3Operațiuni periodice valori mari în numerarFrecventa ridicata11
  3,4Frecventa transporturi valoriFrecventa ridicata11
  3,5Număr salariați1 sau 222
  3,6Experiența profesionalăsub 25% cu experiența mai mare de 3 ani11
  3,7Existenta proceduri de lucru de securitateproceduri inexistente22
  3,8Întreruperi alimentare energie electricaFrecvente0,50,5
  3,9Întreruperi comunicațiiFrecvente0,50,5
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului0010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului00-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRi ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI4.1.1
  4.1.2
  4.1.3.
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICl SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/ SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  1007550Unitate situată în localitate cu rată a criminalității ridicată 1.1 Criminalitate caracteristică zonală
  Unitate situată în localitate cu rată a criminalității medie
  Unitate situată în localitate cu rată a criminalității scăzută
  1007550Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată 1.2 Criminalitate caracteristică locală
  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie
  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută
  1007550Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 1.3 Accesibilitate
  Posibilitate de disimulare/fugă medie
  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  5040752575100Unități bancare 1.4 Vecinătăți
  Spații comerciale cu pază
  Spații comerciale fără pază
  Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine
  Rezidente
  Izolată
  5075100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens 1.5 Caracteristici locale exterioare
  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  50751002575Sucursala 1.6 Tip unitate
  Agenție mare (>10 angajați)
  Agenție mică
  Agenție Supermarket/Universitare/Instituții
  Agenție rurală
  1007525Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării 1.7 Compartimentare interioară
  Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării
  Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces
  2550100Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale 2.1.1 Protecție suprafețe vitrate
  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  Suprafețe vitrate necertificate
  2550100Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată 2.1.2 Tâmplărie
  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  Uși și ferestre din elemente constructive necertificate
  5075100Hol de intrare cu ușile interblocate 2.1.3 Acces clienți
  Uși automate
  Ușă simplă
  4060100Beton 2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
  Zidărie groasă (min. 150 mm)
  Alte materiale de construcție
  255050075100Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2.2.1 Compartimentare operatori numerar
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)
  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  În sistem deschis
  02575100Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu 2.2.2 Relație operator numerar - Client
  Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor
  Ghișeu din elemente necertificate
  În sistem deschis
  0104060100Unitate fără depozitare 2.3.1 Amplasare și dotare
  Cameră de tezaur
  Seif certificat amplasat în incintă separată
  Seif certificat amplasat în spațiul comun
  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  4050100În afara programului de lucru cu publicul 2.5.1 Trasee de transport intern
  Prin zone inaccesibile clienților
  Prin zona accesibilă clienților
  507510025Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 2.5.2 Puncte de transfer către exterior
  Ușă de acces inaccesibilă clienților
  Ușa de acces destinată clienților
  Transfer în afara orelor de program cu publicul
  02550100Unitate fără procesare numerar 2.6.1 Amplasare
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  2550100Încăpere separată cu acces controlat 2.7.1 Amplasare echipamente
  Încăpere separată cu încuiată mecanic
  În încăpere cu altă destinație
  25501000Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare 2.8.1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare
  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare
  Unitatea fără automat bancar
  25501000Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată 2.8.2 Compartimentare
  Automat bancar separat cu măști amovibile
  Automat bancar neseparat fizic (deschis)
  Unitatea fără automat bancar
  50100DA 2.9.1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  NU
  50100DA 2.9.2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare
  NU
  50100DA 2.9.3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
  NU
  50100DA 2.9.4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
  NU
  25100DA 2.9.5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf
  NU
  50100DA 2.9.6 Semnalizare forțare seif/tezaur
  NU
  50100DA 2.9.7 Conectare la dispecerat
  NU
  25100DA 2.9.8 Existență temporizare ușă acceszonă de depozitare
  NU
  50100DA 2.9.9 Posibilitatea utilizării codurilor duress
  NU
  50100DA 2.10.1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior) tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
  NU
  50100DA 2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
  NU
  50100DA 2.10.3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților
  NU
  50100DA 2.11.1 Ușa acces clienți cu deschiderecontrolată din interior
  NU
  50100DA 2.11.2 Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate
  NU
  50100DA 2.11.3 Acces controlat în zona de tranzacționare
  NU
  2550100Permanentă 2.12.1 Paza
  Temporară
  Fără pază
  50100DA 2.12.2 Intervenție
  NU
  507525100efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2.12.3 Transporturi valori
  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  transferate în același imobil/complex
  neorganizat
  2550100Mic sub (<) 50000 EUR 3.1 Depozitare numerar
  Mediu între 50000 și 100000 EUR
  Mare peste (>) 100000 EUR
  2550100Mic sub (<) 25000 EUR/zi 3.2 Nivel operațiuni cash
  Mediu între 25000 și 50000 EUR/zi
  Mare peste (>) 50000 EUR/zi
  2550100Frecvență redusă 1/zi 3.3 Operațiuni periodice valori mari
  Frecvență medie
  Frecvență ridicată
  2550100Frecvență redusă 1/săptămână 3.4 Frecvență transporturi valori
  Frecvență medie
  Frecvență ridicată
  10075251 sau 2 3.5 Număr salariați
  între 3 și 5
  > 5
  2550100peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani 3.6 Experiență profesională
  peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani
  sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani
  2575100proceduri existente și însușite de personal 3.7 proceduri de lucru de securitate
  proceduri existente
  proceduri inexistente
  100755010Frecvente 3.8 Întreruperi alimentare energie electrică
  Fluctuații de tensiune
  Accidentale
  UPS/Generator alimentare echipamente securitate șicomunicații
  100500Frecvente 3.9 Întreruperi comunicații
  Rare
  Back-up comunicații securitate în alt mediu ethnic decât cel de bază
  100755025100Impact major (9,10, > 10) 4.1 Elemente cu effect pozitiv (+ risc)
  Impact semnificativ (7,8)
  Impact mediu (5,6)
  Impact redus (3,4)
  Impact minim (1,2)
  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100755025100Impact major (9,10, > 10) 4.2 Elemente cu effect negativ (- risc)
  Impact semnificativ (7,8)
  Impact mediu (5,6)
  Impact redus (3,4)
  Impact minim (1,2)
  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 2
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE
  CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată44
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată44
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă33
  1,4VecinătățiIzolata44
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus33
  1,6Tip unitateAgenție rurală44
  1,7Compartimentare interioaraZona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării33
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ20100,00%20
  2.1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă1,51,5
  2,1,4Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție1,51,5
  2.2zona de tranzacționare2,2,1Compartimentare operatori numerarÎn sistem deschis33
  2,2,2Relație operator numerar - ClientÎn sistem deschis11
  2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun22
  2.4zona de expunereNu este cazul--
  2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților11
  2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate11
  2.7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu alta destinație11
  2.8zona de tranzacții cu automate bancare2,8,1Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorareAutomat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancc22
  2,8,2CompartimentareAutomat bancar neseparat fizic (deschis)11
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE30100,00%30
  2.9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectivNU44
  2,9,2Detecție cu principii diferite zona de depozitareNU22
  2,9,3Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valoriNU33
  2,9,4Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționareNU22
  2,9,5Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valoriNU11
  2,9,6Semnalizare forțare seif/tezaurNU11
  2,9,7Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU44
  2,9,8Existență temporizare ușă acces zonă de depozitareNU22
  2,9,9Posibilitatea utilizării codurilor duressNU11
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces {din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitareNU33
  2,10.2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în restNU33
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU11
  2,11,2Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitateNU11
  2CPAZĂ15100,00%15
  2.12măsuri asigurate cu personal2,12,1PazaFără pază55
  2,12,2IntervențieNU55
  2,12,3Transporturi valorineorganizat55
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR22
  3,2Nivel mediu operațiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi11
  3,3Operațiuni periodice valori mari în numerarFrecvență ridicată11
  3,4Frecvență transporturi valoriFrecvență ridicată11
  3,5Număr salariați1 sau 211
  3,6Experiența si nivel pregătiresub 25% cu experiența mai mare de 3 ani11
  3,7Existenta proceduri de lucru de securitateproceduri inexistente22
  3,8Întreruperi alimentare energie electricăFrecvente0,50,5
  3,9Întreruperi comunicațiiFrecvente0,50,5
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI 4.1.1
  4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICISPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE și IFN - valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  1007550Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicata 1.1 Criminalitate caracteristică zonală
  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie
  Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută
  1007550Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată 1.2 Criminalitate caracteristică locală
  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie
  Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută
  1007550Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 1.3 Accesibilitate
  Posibilitate de disimulare/fugă medie
  Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  5050755075100Unități bancare 1.4 Vecinătăți
  Spații comerciale cu pază
  Spații comerciale fără pază
  Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine
  Rezidente
  Izolată
  5075100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens 1.5 Caracteristici locale exterioare
  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  5075100Sucursale 1.6 Tip unitate
  Agenție urbană
  Agenție rurală
  1007525Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării 1.7 Compartimentare interioară
  Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării
  Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces
  2550100Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale 2.1.1 Protecție suprafețe vitrate
  Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  Suprafețe vitrate necertificate
  2550100Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată 2.1.2 Tâmplărie
  Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  Uși și ferestre din elemente constructive certificate
  5075100Hol de intrare cu ușile interblocate 2.1.3 Acces clienți
  Uși automate
  Ușă simplă
  4060100Beton 2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
  Zidărie groasă (min. 150 mm)
  Alte materiale de construcție
  255005075100Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2.2.1 Compartimentare operatori numerar
  În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)
  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  În sistem deschis
  25075100Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor 2.2.2 Relație operator numerar - Client
  Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
  Ghișeu din elemente necertificate
  În sistem deschis
  0104060100Unitate fără depozitare 2.3.1 Amplasare și dotare
  Cameră de tezaur
  Seif certificat amplasat în incintă separată
  Seif certificat amplasat în spațiul comun
  Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  4050100În afara programului de lucru cu publicul 2.5.1 Trasee de transport intern
  Prin zone inaccesibile clienților
  Prin zona accesibilă clienților
  255075100Transfer în afara orelor de program cu publicul 2.5.2 Puncte de transfer către exterior
  Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  Ușă de acces inaccesibilă clienților
  Ușa de acces destinată clienților
  02550100Unitate fără procesare numerar 2.6.1 Amplasare
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc
  Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  2550100Încăpere separată cu acces controlat 2.7.1 Amplasare echipamente
  Încăpere separată cu încuiată mecanic
  În încăpere cu altă destinație
  02550100Unitate fără automat bancar 2.8.1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare
  Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare
  Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare
  0Unitate fără automat bancar 2.8.2 Compartimentare
  25Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată
  50Automat bancar separat cu măști amovibile
  100Automat bancar neseparat fizic (deschis)
  50100DA 2.9.1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  NU
  50100DA 2.9.2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare
  NU
  25100DA 2.9.3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
  NU
  251002.9.4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
  NU
  50100DA 2.9.5 Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori
  NU
  50100DA 2.9.6 Semnalizare forțare seif/tezaur
  NU
  50100DA 2.9.7 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă
  NU
  50100DA 2.9.8 Existență temporizare ușă acceszonă de depozitare
  NU
  50100DA 2.9.9 Posibilitatea utilizării codurilor duress
  NU
  50100DA 2.10.1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior) tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
  NU
  50100DA 2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
  NU
  50100DA 2.10.3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților
  NU
  50100DA 2.11.1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
  NU
  501002.11.2 Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesareși echipamente de securitate
  NU
  2550100Permanentă 2.12.1 Pază
  Temporară
  Fără pază
  50100DA 2.12.2 Intervenție
  NU
  507550100efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2.12.3 Transporturi valori
  efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  transferate în același imobil/complex
  neorganizat
  2550100mic < 10000 EUR 3.1 Depozitare numerar
  mediu între 10000 și 50000 EUR
  mare peste 50000 EUR
  2550100mic < 10000 EUR/zi 3.2 Nivel operațiuni cash
  mediu între 10000 și 30000 EUR/zi
  mare peste 30000 EUR/zi
  2550100Frecvență redusă 1/zi 3.3 Operațiuni periodice valori mari
  Frecvență medie
  Frecvență ridicată
  2550100Frecvență redusă 1/săptămână 3.4 Frecvență transporturi valori
  Frecvență medie
  Frecvență ridicată
  10075251 sau 2 3.5 Număr salariați
  între 3 și 5
  > 5
  2550100peste 50% cu experiența mai mare de 3 ani 3.6 Experiența profesională
  peste 25% cu experiența mai mare de 3 ani
  sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani
  2575100proceduri existente și însușite de personal 3.7 proceduri de lucru de securitate
  proceduri existente
  proceduri inexistente
  100755010Frecvente 3.8 Întreruperi alimentare energie electrică
  Fluctuații de tensiune
  Accidentale
  UPS/Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100500Frecvente 3.9 Întreruperi comunicații
  Rare
  Back-up comunicații securitate în alt mediu ethnic decât cel de baza
  100755025100Impact major (9,10, > 10) 4.1 Elemente cu effect pozitiv (+ risc)
  Impact semnificativ (7,8)
  Impact mediu (5,6)
  Impact redus (3,4)
  Impact minim (1,2)
  Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100755025100Impact major (9,10, > 10) 4.2 Elemente cu effect negativ (- risc)
  Impact semnificativ (7,8)
  Impact mediu (5,6)
  Impact redus (3,4)
  Impact minim (1,2)
  Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 3
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
  SOCIETĂȚILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga rapidă55
  1,4VecinătățiIzolata55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ28100,00%28
  2,1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive necertificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă1,51,5
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție1,51,5
  2,2zona de tranzacționare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis1010
  2,2,2Relație operator-ClientÎn sistem deschis33
  2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun33
  2,4zona de expunere-----
  2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților22
  2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate11
  2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu altă destinație11
  2,8zona de tranzacții cu automate bancare-----
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE27100,00%27
  2,9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecție pătrunderii prin efracție în obiectivNU44
  2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU44
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU22
  2,9,4Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU33
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă cliențiNU33
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitate imagini care permite recunoașterea cliențilorNU33
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU44
  2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasiguratăNU22
  2CPAZA10100,00%10
  2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază33
  2,12,2Intervenție prin personal specializatNU33
  2,12,3Transporturi valorineorganizat44
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,52,5
  3,1,2Nivel mediu operațiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1,51,5
  3,1,3Număr salariați11,51,5
  3,1,4Existența procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,52,5
  3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente11
  3,1,6Întreruperi comunicațiiFrecvente11
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI 4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICISPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILA DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  Procent de risc asociatCaracteristici posibileVariabile
  100Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată1,1Caracterizare geografica
  75Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie
  50Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută
  100Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată1,2Caracteristici zonale
  75Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie
  50Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută
  100Posibilitate de disimulare/fugă rapidă1,3Accesibilitate
  75Posibilitate de disimulare/fugă medie
  50Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  25Incinte centre comerciale1,4Vecinătăți
  50Unități bancare
  50Spatii comerciale cu pază
  75Spatii comerciale fără pază
  50Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
  75Rezidente
  100Izolată
  50Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens1,5Caracteristici locale exterioare
  75Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  25Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecție suprafețe vitrate
  50Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate
  25Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată2,1,2Tâmplărie
  50Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Uși și ferestre din elemente constructive necertificate
  50Hol de intrare cu ușile interblocate2,1,3Acces clienți
  75Uși automate
  100Ușa simplă
  40Beton2,1,4Compartiment operator
  60Zidărie groasă (min. 150 mm)
  100Alte materiale de construcție
  25Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,2,1Compartiment operator
  60Incintă distinctă din elemente constructive necertificate amplasată în centre comerciale
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  75Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  100În sistem deschis
  25Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat2,2,2Relație operator-client
  50În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere
  75Ghișeu din elemente necertificate
  100În sistem deschis
  25Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului2,3,1Amplasare și dotare
  75Seif certificat amplasat în spațiul comun
  0Unitate fără depozitare
  100Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  40În afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar
  50Prin zone inaccesibile clienților
  100Prin zona accesibilă clienților
  25Transfer în afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer către exterior
  50Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  75Ușă de acces inaccesibilă clienților
  100Ușa de acces destinată clienților
  0Unitate fără procesare numerar2,6,1Amplasare
  25Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  25Încăpere separată cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamente
  50Încăpere separată cu încuiată mecanic
  100În încăpere cu alta destinație
  50DA2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  100NU
  50DA2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericol
  100NU
  50DA2,9,3Semnalizare forțare seif
  100NU
  50DA2,9,4Conectare la dispecerat
  100NU
  50DA2,10,1Supraveghere video zonă clienți
  100NU
  50DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zile
  100NU
  25DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
  100NU
  50DA2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
  100NU
  25DA2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
  100NU
  25Permanentă2,12,1Pază
  50Temporară
  100Fără pază
  50DA2,11,2Intervenție
  100NU
  50efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază2,12,3Transporturi valori
  75efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  50transferate în același imobil/complex
  100neorganizat
  25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare numerar
  50mediu intre 10000 și 50000 EUR
  100mare peste 50000 EUR
  25mic < 10000 EUR/zi3,1,2Nivel operațiuni cash
  50mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi
  100mare peste 30000 EUR / zi
  10013,1,3Număr salariați
  752
  25>3
  25proceduri existente și însușite de personal3,1,4Existența procedurilor de lucru
  75proceduri existente
  100proceduri inexistente
  100Frecvențe3,1,5întreruperi alimentare EE
  75Fluctuații de tensiune
  50Accidentale
  10UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100Frecvențe3,1,6Întreruperi comunicații
  50Rare
  0Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de baza
  100Impact major (9,10, > 10)4,1Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100Impact major (9,10, > 10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 4
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
  PENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂȚILE PROFILATE PE ACTIVITĂȚI CU
  METALE/PIETRE PREȚIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ȘI MUNIȚII
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapida55
  1,4VecinătățiIzolată55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ28100,00%28
  2.1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simpla1,51,5
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție1,51,5
  2.2zona de tranzacționare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis55
  2,2,2Relație operator-ClientÎn sistem deschis22
  2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun33
  2.4zona de expunere2,4,1Protecție bunuri expuse pentru comercializareSuprafețe vitrate necertificate semideschise55
  2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de manipulare transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților22
  2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2.7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn incapere/spațiu cu altă destinație11
  2.8zona de tranzacții cu automate bancare----
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE27100,00%27
  2.9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectivNU44
  2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericolNU44
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU22
  2,9,4Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU44
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă clienți și depozitareNU33
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea cliențilorNU33
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU33
  2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasiguratăNU22
  2CPAZĂ10100,00%10
  2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază33
  2,12,2Intervenție prin personal specializatNU33
  2,12,3Transporturi valorineorganizat44
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,52,5
  3,1,2Nivel mediu operațiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1,51,5
  3,1,3Număr salariați11,51,5
  3,1,4Existența procedurilor de lucruproceduri inexistente2,52,5
  3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente11
  3,1,6Întreruperi comunicațiiFrecvente11
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI 4.1.1
  4.1.2
  4.1.3
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICISPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  Procent de risc asociatCaracteristici posibileVariabile
  100Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată1,1Criminalitate caracteristică zonală
  75Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie
  50Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută
  100Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată1,2Criminalitate caracteristică locală
  75Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie
  50Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută
  100Posibilitate de disimulare/fugă rapidă1,3Accesibilitate
  75Posibilitate de disimulare/fugă medie
  50Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  25Incinte centre comerciale1,4Vecinătăți
  50Unități bancare
  50Spatii comerciale cu pază
  75Spatii comerciale fără pază
  50Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
  75Rezidente
  100Izolata
  50Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens1,5Caracteristici locale exterioare
  75Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  25Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecție suprafețe vitrate
  50Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate
  25Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată2,1,2Tâmplărie
  50Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Uși și ferestre din elemente constructive certificate
  50Hol de intrare cu ușile interblocate2,1,3Acces clienți
  75Uși automate
  100Ușa simplă
  40Beton2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
  60Zidărie groasă (min. 150 mm)
  100Alte materiale de construcție
  25Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,2,1Compartiment operator
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  75Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  100În sistem deschis
  25Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat2,2,2Relație operator-client
  50în sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere
  75Ghișeu din elemente necertificate
  100În sistem deschis
  25Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului2,3,1Amplasare și dotare
  75Seif certificat amplasat în spațiul comun
  0Unitate fără depozitare
  100Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  25Suprafețe vitrate rezistente ia atac manual asigurate cu încuietori certificate2,4,1Protecție bunuri expuse pentru comercializare
  50Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate
  50Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate semideschise
  40În afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar
  50Prin zone inaccesibile clienților
  100Prin zona accesibilă clienților
  25Transfer în afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer către exterior
  50Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  75Ușă de acces inaccesibilă clienților
  100Ușa de acces destinată clienților
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,6,1Amplasare
  75Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  25Încăpere separată cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamente
  50Încăpere separată cu încuiată mecanic
  100În încăpere/spațiu cu altă destinație
  50DA2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  100NU
  50DA2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericol
  100NU
  50DA2,9,3Semnalizare forțare seif
  100NU
  50DA2,9,4Conectare la dispecerat
  100NU
  50DA2,10,1Supraveghere video zonă clienți
  100NU
  50DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zile
  100NU
  50DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
  100NU
  50DA2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
  100NU
  50DA2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
  100NU
  25Permanentă2,12,1Pază
  75Temporară
  100Fără pază
  50DA2,12,2Intervenție
  100NU
  50efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază2,12,3Transporturi valori
  75efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  50transferate în același imobil/complex
  100neorganizat
  25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare numerar
  50mediu intre 10000 si 50000 EUR
  100mare peste 50000 EUR
  25mic < 10000 EUR/zi3,1,2Nivel operațiuni cash
  50mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi
  100mare peste 30000 EUR / zi
  10013,1,3Număr salariați
  752
  25> 3
  25proceduri existente și însușite de personal3,1,4Existența procedurilor de lucru
  75proceduri existente
  100proceduri inexistente
  100Frecvente3,1,5întreruperi alimentare EE
  75Fluctuații de tensiune
  50Accidentale
  10UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100Frecvente3,1,6Întreruperi comunicații
  50Rare
  0Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază
  100Impact major (9,10, > 10)4,1Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100I mpact major (9,10, > 10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 5
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă55
  1,4VecinătățiIzolată55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ25100,00%25
  2,1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă22
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție22
  2,2zona de tranzacționare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis33
  2,2,2Dotare ghișeu de lucru cu cliențiiGhișeu fără dulap de casierie cu temporizare44
  2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun44
  2,4zona de expunere-----
  2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților22
  2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încapere/spațiu cu altă destinație11
  2,8zona de tranzacții cu automate bancare-----
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE25100,00%25
  2,9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitareNU44
  2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitareNU44
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU22
  2,9,4Conectare la dispeceratNU33
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitareNU44
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitate imagini care permite recunoașterea cliențilorNU22
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU11
  2,11,2Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulareNU33
  2CPAZA15100,00%15
  2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază55
  2,72,2Intervenție prin personal specializatNU55
  2,12,3Transporturi valorineorganizat55
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1,1Depozitare numerarmare peste 50000 EUR2,52,5
  3,1,2Nivel operațiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,51,5
  3,1,3Număr salariați11,51,5
  3,1,4Existența procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,52,5
  3,1,5întreruperi alimentare EEFrecvente11
  3,1,6întreruperi comunicațiiFrecvente11
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiImpact major (9,10, > 10)1010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și minimale sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI4.1.1
  4.1.2
  4.1.3.
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  Procent de risc asociatCaracteristici posibileVariabile
  100Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată1,1Caracterizare geografică
  75Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie
  50Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută
  100Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată1,2Caracteristici zonale
  75Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie
  50Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută
  100Posibilitate de disimulare/fugă rapidă1,3Accesibilitate
  75Posibilitate de disimulare/fugă medie
  50Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  25Incinte centre comerciale1,4Vecinătăți
  50Unități bancare
  50Spatii comerciale cu pază
  75Spatii comerciale fără pază
  50Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
  75Rezidente
  100Izolată
  50Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens1,5Caracteristici locale exterioare
  75Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  25Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecție suprafețe vitrate
  50Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate
  25Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată2,1,2Tâmplărie
  50Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Uși și ferestre din elemente constructive certificate
  50Hol de intrare cu ușile interblocate2,1,3Acces clienți
  75Uși automate
  100Ușa simplă
  40Beton2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
  60Zidărie groasă (min. 150 mm)
  100Alte materiale de construcție
  25Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,2,1Compartiment operator
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  75Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  100în sistem deschis
  50Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat2,2,2Dotare ghișeu de lucru cu clienții
  75Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare
  100Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare
  50Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu destinat depozitării de valori2,3,1Amplasare și dotare
  75Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  0Unitate fără depozitare
  100Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  40În afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar
  50Prin zone inaccesibile clienților
  100Prin zona accesibilă clienților
  25Transfer în afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer către exterior
  50Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  75Ușă de acces inaccesibilă clienților
  100Ușa de acces destinată clienților
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,6,1Amplasare
  75Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  25Încăpere separată cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamente
  50Încăpere separată cu încuiată mecanic
  100În încăpere/spațiu cu altă destinație
  50DA2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  100NU
  50DA2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericol
  100NU
  50DA2,9,3Semnalizare forțare seif
  100NU
  50DA2,9,4Conectare la dispecerat
  100NU
  50DA2,10,1Supraveghere video zonă clienți
  100NU
  50DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zile
  100NU
  50DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
  100NU
  50DA2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
  100NU
  50DA2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
  100NU
  25Permanentă2,12,1Pază
  75Temporară
  100Fără pază
  50DA2,12,2Intervenție
  100NU
  50efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază2,12,3Transporturi valori
  75efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  50transferate în același imobil/complex
  100neorganizat
  25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare numerar
  50mediu intre 10000 și 50000 EUR
  100mare peste 50000 EUR
  25mic < 10000 EUR/zi3,1,2Nivel operațiuni cash
  50mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi
  100mare peste 30000 EUR / zi
  10013,1,3Număr salariați
  752
  25> 3
  50proceduri existente și însușite de personal3,1,4Existența procedurilor de lucru de securitate
  75proceduri existente
  100proceduri inexistente
  100Frecvențe3,1,5Întreruperi alimentare EE
  75Fluctuații de tensiune
  50Accidentale
  10UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100Frecvențe3,1,6Întreruperi comunicații
  50Rare
  0Back-up comunicații securitate în ait mediu tehnic decat cel de bază
  100Impact major (9,10, > 10)4,1Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100Impact major (9,10, > 10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 6
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
  PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă55
  1,4VecinătățiIzolată55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECTIE MECANO-FIZICĂ28100,00%28
  2,1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate22
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate22
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă2,52,5
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție2,52,5
  2,2zona de tranzacționare2,2,1Afișare semnalisticăLipsă afișare semnalistică33
  2,2,2Relație operator-client unitate cu program permanentFără ghișeu44
  2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun44
  2,4zona de expunere----
  2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților22
  2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2,8zona de tranzacții cu automate bancare----
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE27100,00%27
  2,9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecție pătrunderii prin efracție în spațiile cu valoriNU33
  2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU33
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU33
  2,9,4Conectare la dispeceratNU44
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă tranzacții cu numerar, zonă depozitare și zonă pompeNU44
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitate imagini care permite recunoașterea clienților și numere înmatriculare autovehiculeNU44
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU22
  2,11,2Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulareNU22
  2CPAZA10100,00%10
  2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază33
  2,12,2Intervenție prin personal specializatNU33
  2,12,3Transporturi valorineorganizat44
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,52,5
  3,1,2Nivel operațiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,51,5
  3,1,3Număr salariați11,51,5
  3,1,4Existența procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,52,5
  3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente11
  3,1,6Întreruperi comunicațiiFrecvente11
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiImpact major (9,10, > 10)1010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI SI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI4.1.1
  4.1.2
  4.1.3.
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total-O
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILA DE PONDERARE STAȚII CARBURANȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  Procent de risc asociatCaracteristici posibileVariabile
  100Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată1,1Caracterizare geografică
  75Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie
  50Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută
  100Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată1,2Caracteristici zonale
  75Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie
  50Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută
  100Posibilitate de disimulare/fugă rapidă1,3Accesibilitate
  75Posibilitate de disimulare/fugă medie
  50Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  25Incinte centre comerciale1,4Vecinătăți
  50Unități bancare
  50Spatii comerciale cu pază
  75Spatii comerciale fără pază
  50Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
  75Rezidente
  100Izolată
  50Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens1,5Caracteristici locale exterioare
  75Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  25Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecție suprafețe vitrate
  50Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice
  100Suprafețe vitrate necertificate
  25Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată2,1,2Tâmplărie
  50Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice
  100Uși și ferestre din elemente constructive certificate
  50Hol de intrare cu ușile interblocate2,1,3Acces clienți
  75Uși automate
  100Ușa simplă
  40Beton2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
  60Zidărie groasă (min. 150 mm)
  100Alte materiale de construcție
  50Există și este afișată semnalistică privind lipsa cheilor de la seif2,2,1Afișare semnalistică
  100Lipsă afișare semnalistică
  25Ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale2,2,2Relație operator-client unitate cu program permanent
  75Ghișeu amenajat și necertificat
  100Fără ghișeu
  25Seif de depozitare fără deschiderea ușii, certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare2,3,1Amplasare și dotare
  50Seif certificat amplasat în zonă de depozitare
  75Seif certificat amplasat în spațiul comun
  100Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun
  100Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  40În afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar
  50Prin zone inaccesibile clienților
  100Prin zona accesibilă clienților
  25Transfer în afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer către exterior
  50Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  75Ușă de acces inaccesibilă clienților
  100Ușa de acces destinată clienților
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,6,1Amplasare
  0Unitate fără procesare numerar
  75Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,7,1Amplasare echipamente
  75Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  50DA2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  100NU
  50DA2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericol
  100NU
  50DA2,9,3Semnalizare forțare seif
  100NU
  50DA2,9,4Conectare la dispecerat
  100NU
  50DA2,10,1Supraveghere video zonă clienți
  100NU
  50DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zile
  100NU
  50DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
  100NU
  50DA2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
  100NU
  50DA2,11,2Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
  100NU
  25Permanentă2,12,1Pază
  75Temporară
  100Fără pază
  50DA2,12,2Intervenție
  100NU
  50efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază2,12,3Transporturi valori
  75efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  50transferate în același imobil/complex
  100neorganizat
  25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare numerar
  50mediu intre 10000 și 50000 EUR
  100mare peste 50000 EUR
  25mic < 10000 EUR/zi3,1,2Nivel operațiuni cash
  50mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi
  100mare peste 30000 EUR / zi
  10013,1,3Număr salariați
  752
  25> 3
  50proceduri existente și însușite de personal3,1,4Existența procedurilor de lucru
  75proceduri existente
  100proceduri inexistente
  100Frecvențe3,1,5Întreruperi alimentare EE
  75Fluctuații de tensiune
  50Accidentale
  10UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100Frecvențe3,1,6Întreruperi comunicații
  50Rare
  OBack-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază
  100Impact major (9,10, > 10)4,1Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100Impact major (9,10, > 10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 7
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
  SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 500 MP
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapida55
  1,4VecinătățiIzolata55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECTIE MECANO-FIZICĂ25100,00%25
  2,1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate11
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate11
  2,1,3Acces cliențiUșa simpla11
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție22
  2,2zona de tranzacționare2,2,7Compartiment operatorÎn sistem deschis22
  2,2,2Dotare ghișeu de lucru cu cliențiiGhișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de d33
  2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun33
  2,4zona de expunere2,4,1Protecție bunuri expuse pentru comercializareSuprafețe vitrate necertificate semideschise22
  2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților33
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților33
  2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn incapere/spațiu cu alta destinație22
  2,8zona de tranzacții cu automate bancareNu este cazul---
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE30100,00%30
  2,9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, expunere și depozitareNU44
  2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU44
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU33
  2,9,4Conectare la dispeceratNU33
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces clienți, tranzacționare, depozitare, procesare și transferNU44
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitate imagini care permite recunoașterea cliențilorNU33
  2.11subsistem control acces2,11,1Acces controlat în zonele de depozitare și de accesNU44
  2,11,2Acces controlat zonă transfer valoriNU33
  2CPAZĂ10100,00%10
  2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără paza33
  2,12,2Intervenție prin personal specializatNU33
  2,12,3Transporturi valorineorganizat44
  3CRITERII FUNCȚIONALE10100,00%10
  3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,52,5
  3,1,2Nivel operațiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,51,5
  3,1,3Număr salariați11,51,5
  3,1,4Existența procedurilor de lucruproceduri inexistente2,52,5
  3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente11
  3,1,6Întreruperi comunicațiiFrecvente11
  4ALTE CRITERII00
  4,1Elemente de evaluare cu efect de creștere a risculuiImpact major (9,10, > 10)1010
  4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10-10
  PUNCTAJ TOTAL100100,00%100
  Admisibilitate
  CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.
  DETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj
  4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI4.1.1
  4.1.2
  4.1.3.
  4.1.4
  4.1.5
  4.1.6
  4.1.7
  4.1.8
  4.1.9
  4.1.10
  4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total-0
  SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4
  4.2.5
  4.2.6
  4.2.7
  4.2.8
  4.2.9
  4.2.10
  DATA ELABORĂRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME și PRENUMEȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
  PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ
  REPREZENTANT LEGAL
  SPECIALIST/EXPERT
  GRILA DE PONDERARE SPATII COMERCIALE MARI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
  Procent de risc asociatCaracteristici posibileVariabile
  100Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată1,1Criminalitate caracteristică zonală
  75Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie
  50Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută
  100Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată1,2Criminalitate caracteristică locală
  75Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie
  50Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută
  100Posibilitate de disimulare/fugă rapidă1,3Accesibilitate
  75Posibilitate de disimulare/fugă medie
  50Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
  25Incinte centre comerciale1,4Vecinătăți
  50Unități bancare
  50Spatii comerciale cu pază
  75Spatii comerciale fără pază
  50Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
  75Rezidente
  100Izolata
  50Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens1,5Caracteristici locale exterioare
  75Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
  100Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
  25Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecție suprafețe vitrate
  50Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate
  25Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată2,1,2Tâmplărie
  50Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
  100Uși și ferestre din elemente constructive certificate
  50Hol de intrare cu ușile interblocate2,1,3Acces clienți
  75Uși automate
  100Ușa simplă
  40Beton2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
  60Zidărie groasă (min. 150 mm)
  100Alte materiale de construcție
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual2,2,1Compartiment operator
  75Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  100În sistem deschis
  50Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat2,2,2Relație operator-client
  75Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare
  75Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare
  100Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare
  50Seif certificat și ancorat; amplasat în spațiu anume destinat și amenajat2,3,1Amplasare și dotare
  75Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  0Unitate fără depozitare
  100Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
  50Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate2,4,1Protecție bunuri expuse pentru comercializare
  75Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate
  75Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate
  100Suprafețe vitrate necertificate semideschise
  40În afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar
  50Prin zone inaccesibile clienților
  100Prin zona accesibilă clienților
  25Transfer în afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer către exterior
  50Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
  75Ușă de acces inaccesibilă clienților
  100Ușa de acces destinată clienților
  50Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc2,6,1Amplasare
  75Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
  100Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
  25Încăpere separată cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamente
  50Încăpere separată cu încuiată mecanic
  100În încăpere/spațiu cu altă destinație
  50DA2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
  100NU
  50DA2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericol
  100NU
  50DA2,9,3Semnalizare forțare seif
  100NU
  50DA2,9,4Conectare la dispecerat
  100NU
  50DA2,10,1Supraveghere video zonă clienți
  100NU
  50DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zile
  100NU
  50DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
  100NU
  50DA2,11,1Acces controlat în zonele de depozitare și de acces
  100NU
  50DA2,11,2Acces controlat zonă transfer valori
  100NU
  25Permanentă2,12,1Pază
  75Temporară
  100Fără pază
  50DA2,12,2Intervenție
  100NU
  50efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază2,12,3Transporturi valori
  75efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
  50transferate în același imobil/complex
  100neorganizat
  25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare numerar
  50mediu intre 10000 și 50000 EUR
  100mare peste 50000 EUR
  25mic < 10000 EUR/zi3,1,2Nivel operațiuni cash
  50mediu intre 10000 și 30000 EUR / zi
  100mare peste 30000 EUR / zi
  10013,1,3Număr salariați
  752
  25> 3
  25proceduri existente și însușite de personal3,1,4Existența procedurilor de lucru de securitate
  75proceduri existente
  100proceduri inexistente
  100Frecvențe3,1,5întreruperi alimentare EE
  75Fluctuații de tensiune
  50Accidentale
  10UPS / Generator alimentare echipamente securitate și comunicații
  100Frecvențe3,1,6întreruperi comunicații
  50Rare
  0Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază
  100Impact major (9,10, > 10)4,1Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
  100Impact major (9,10, > 10)4,2Elemente cu efect negativ {- risc)
  75Impact semnificativ (7,8)
  50Impact mediu (5,6)
  25Impact redus (3,4)
  10Impact minim (1,2)
  0Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
   +  Anexa nr. 8
  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
  SĂLILE ȘI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
  CRiTERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
  1CRITERII SPECIFICE25100,00%25
  AMPLASARE UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată55
  1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată55
  1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă55
  1,4VecinătățiIzolată55
  1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal și/sau rutier redus55
  2CRITERII DE SECURITATE65100,00%65
  2APROTECȚIE MECANO-FIZICĂ25100,00%25
  2,1zona de acces și zona perimetrală2,1,1Protecție suprafețe vitrateSuprafețe vitrate necertificate1,51,5
  2,1,2TâmplărieUși și ferestre din elemente constructive certificate1,51,5
  2,1,3Acces cliențiUșa simplă22
  2,1,4Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcție22
  2,2zona de tranzacționare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis55
  2,2,2Relație operator-ClientÎn sistem deschis33
  2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare și dotareSeif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun33
  2,4zona de expunere-----
  2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienților22
  2,5,2Puncte de transfer către exteriorUșa de acces destinată clienților22
  2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate22
  2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn incapere/spațiu cu altă destinație11
  2,8zona de tranzacții cu automate bancare-----
  2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE25100,00%25
  2,9subsistem de detecție a efracției2,9,1Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valoriNU3,53,5
  2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericolNU3,53,5
  2,9,3Semnalizare forțare seifNU33
  2,9,4Conectare la dispeceratNU33
  2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exteriorNU33
  2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU22
  2,10,3Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților care acced în unitateNU33
  2.11subsistem control acces2,11,1Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interiorNU2