ORDIN nr. 81 din 5 iunie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că norma în vigoare nu distinge în ceea ce priveşte forma de învăţământ la care se solicită accederea, respectiv forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, şi de faptul că sintagma "forma de zi" nu mai corespunde terminologiei utilizate de art. 139 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, sau de până la 35 de ani, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;"2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "forma de zi" se înlocuieşte cu sintagma "forma de învăţământ cu frecvenţă".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 5 iunie 2013.Nr. 81.---------