HOTĂRÂRE nr. 332 din 4 iunie 2013pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 13 Iunie 2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 13 Iunie 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Prin grija Ministerului Afacerilor Interne, prezentul program va fi difuzat instituţiilor prefectului. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură difuzarea programului către consiliile judeţene.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionaleMircea DuşaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 332.  +  Anexa PROGRAMUL MANIFESTĂRILORprilejuite de Ziua Eroilor - 13 Iunie 2013I. Măsuri administrativ-organizatorice:1. Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile, instituţiile de învăţământ, cercurile şi bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici şi veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente comemorative de război, expoziţii de carte etc.2. Ministerul Afacerilor Interne iniţiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.3. Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau oficiilor consulare - activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat.4. Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de învăţământ: întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale etc. şi asigură participarea tinerilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în Capitală şi în ţară.5. Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, expoziţii tematice, simpozioane şi mese rotunde şi desfăşoară programe proprii de comemorare a eroilor, în funcţie de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război.6. În Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcaşurile de cult se trag clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de reculegere. Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii a Înălţării Domnului.7. Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 şi se ridică la ora 18,00.8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.II. Manifestări comemorativeA. În Capitală:1. Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit "Filantropia", Monumentul Eroilor Patriei.2. Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna.B. În ţară:1. Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 13 iunie - cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, al unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depunere de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.C. Pe plan extern:Reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.-------