ORDIN nr. 71 din 27 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări(actualizat la data de 16 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul afacerilor interne,Constantin-Cătălin Chiper,secretar de statBucureşti, 27 mai 2013.Nr. 71.  +  AnexăREGULAMENT 27/05/2013