ORDIN nr. 1.897 din 16 mai 2013privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 8 din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:  +  Articolul UNIC (1) Se anulează titlul de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A. prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 357/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil Shhaideh,secretar de statBucureşti, 16 mai 2013.Nr. 1.897.-----