ORDIN nr. 614 din 14 mai 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FUNCȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 mai 2013  În aplicarea prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2013.Nr. 614.  +  AnexaNORMELE METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale