HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 ianuarie 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă(actualizată până la data de 1 mai 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999; ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85 din 1 februarie 2000; ORDINUL nr. 540 din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 500 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 46 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344 din 5 august 2002; ORDINUL nr. 42 din 7 februarie 2003; ORDINUL nr. 346 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 52 din 2 februarie 2004; ORDINUL nr. 408 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 33 din 28 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 542 din 18 iulie 2005; ORDINUL nr. 89 din 3 februarie 2006; ORDINUL nr. 89 din 3 februarie 2006; ORDINUL nr. 145 din 1 martie 2006; ORDINUL nr. 586 din 31 iulie 2006; ORDINUL nr. 148 din 26 februarie 2007; ORDINUL nr. 651 din 16 iulie 2007; LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007; ORDINUL nr. 64 din 31 ianuarie 2008; ORDINUL nr. 464 din 18 iulie 2008; ORDINUL nr. 161 din 12 februarie 2009; ORDINUL nr. 1.444 din 31 iulie 2009; ORDINUL nr. 959 din 8 februarie 2011; ORDINUL nr. 2.205 din 28 septembrie 2011; ORDINUL nr. 882 din 14 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În anul 1999, prevederile normelor menţionate la art. 1 se aplică experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor să facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea şi completarea în mod corespunzător a acestora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor vor prezenta Guvernului, până la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentală a normelor care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Criteriile privind autorizarea funcţionarii unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masa vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăNORMA 14/01/1999