ORDIN nr. 61 din 13 mai 2013pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013    Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IArt. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - La şedinţele Colegiului participă: a) preşedintele: ministrul afacerilor interne; b) membrii: secretarii de stat; secretarul general; directori generali şi directori ai unor direcţii generale sau direcţii din aparatul central; directorul de cabinet al ministrului; c) invitaţi permanent: directori generali şi directori ai unor direcţii generale sau direcţii; inspectori generali ai inspectoratelor generale, preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor; consilieri ai ministrului; d) secretarul Colegiului; e) invitaţi: în funcţie de problematica analizată, alte persoane cu funcţii de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi preşedinţii organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor, reprezentative la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau al unei instituţii/structuri din subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, a căror participare se solicită în scris secretarului Colegiului, împreună cu documentele care fac dovada reprezentativităţii."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 13 mai 2013.Nr. 61._______