HOTĂRÂRE nr. 245 din 15 mai 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013    Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Georgeta Bratu,secretar de statBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 245.  +  Anexa MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEOperatorul economic: Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4Codul fiscal: RO 12397185BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2013
                                                                       - mii lei -
    ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │ │ BVC 2013 ││ │ INDICATORI │Nr.├────────────┤│ │ │rd.│ Propuneri │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │1.034.776,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │1.023.187,53││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 11.588,47││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 5 │ 941.723,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 881.852,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 78.613,41││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 8.690,87││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 86.497,14││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │10 │ 60.054,26││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 8.243,97││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 8,95││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │13 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 396,34││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│15 │ 17.793,62││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │16 │ 708.050,58││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ 59.871,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ 93.053,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ 26.343,60│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│21 │ 66.709,40││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │22 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │23 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ 0,00││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │25 │ 0,00││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │27 │ 66.709,40││ │ │ │de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │28 │ 3.934,55││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ 56.702,98││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │30 │ 56.702,98││ │ │ │după caz │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│31 │ 6.071,87││ │ │ │Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ VI.│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII.│ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │33 │ 0,00││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │37 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │39 │ 77.153,56│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IX.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │41 │ 61.387,23│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ X.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │43 │ 2.759,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │44 │ 2.656,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 68.298,23││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 60.054,26││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│bonusuri │47 │ 8.243,97││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 1.884││ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ ││ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ ││ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 2.143││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ ││ │ │ │şi sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │50 │ 389.599││ │ │ │total personal mediu în preţuri curente │ │ ││ │ │ │(lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu în preţuri comparabile │51 │ 389.599││ │ │ │(lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │52 │ X ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 910,07││ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │54 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │55 │ │└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘Notă:Preţurile medii prognozate în anul 2013 sunt aceleaşi ca şi în anul 2012.-------