ORDIN nr. 59 din 7 mai 2013privind aprobarea unor licențe de concesiune și de dare în administrare pentru explorare și pentru modificarea Deciziei președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.190/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Valea Vărzari, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială REDOLAJ - S.R.L., comuna Popești, județul Bihor, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.191/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Herculane - Izvoare Diana, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială CASITO TURISM - S.R.L., localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.192/2013 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Nord-Est Satu Mare, județul Satu Mare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială BENY ALEX - S.R.L., localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.193/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Noapteșa, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială ALMISAN TRANS - S.R.L., localitatea Șteic, județul Gorj, în calitate de concesionar.  +  Articolul 5Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.195/2013 privind explorarea resurselor de andezit din perimetrul Dealu Măgura, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială SOLARIS IMOBILIARE - S.R.L., localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.196/2013 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Căuaș, județul Satu Mare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială SIFEE GAIA ENERGY - S.R.L., localitatea Șelimbăr, județul Sibiu, în calitate de concesionar.  +  Articolul 7Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.197/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Zizinaș Izvorul nr. 1 Zizin, județul Brașov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială APEMIN ZIZIN - S.A., localitatea Tărlungeni, județul Brașov, în calitate de concesionar.  +  Articolul 8Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.198/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Ulioaia 2, județul Prahova, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială TERASAMENT TRUST - S.R.L., localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, în calitate de concesionar.  +  Articolul 9Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.199/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Podu de Sus, județul Argeș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială ZÂNA APEI - S.R.L., localitatea București, în calitate de concesionar.  +  Articolul 10Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.200/2013 privind explorarea resurselor de granodiorit din perimetrul Bocșa Sud, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială SPEED PROD - S.R.L., localitatea Reșița, județul Caraș-Severin, în calitate de concesionar.  +  Articolul 11Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.201/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Braghina, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială VIACOM INVESTEC MT MIDWEST - S.R.L., localitatea Pitești, județul Argeș, în calitate de concesionar.  +  Articolul 12Se aprobă Licența de concesiune pentru explorare nr. 16.202/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Herculane - Șapte Izvoare Calde Dreapta, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., localitatea București, în calitate de concesionar.  +  Articolul 13Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 16.204/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Vizantea Mănăstirească, județul Vrancea, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, în calitate de administrator.  +  Articolul 14Decizia președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:DECIZIEprivind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereuluipolimetalic din perimetrul Highiș Sud2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud, județul Hunedoara, convenită prin Licența de concesiune nr. 10.138/2008, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială HOQ OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul București, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Gheorghe Duțu
    București, 7 mai 2013.Nr. 59.-----