ORDIN nr. 608 din 8 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări(actualizat la data de 4 noiembrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 9.921/2013,având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică a Ministerului Sănătăţii, unităţile din cadrul sistemului naţional de transfuzie sanguină, instituţiile publice şi private implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin nu se aplică pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane destinate altor domenii decât cel terapeutic. (2) Importul de sânge şi componente sanguine umane se poate face din statele membre ale Uniunii Europene. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) importul de sânge şi componente sanguine umane se poate face şi din ţări terţe, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti asigurându-se că sistemul de identificare a donatorilor ce trebuie pus în aplicare de centrele de transfuzie sanguină permite un nivel echivalent de trasabilitate. (4) Nu se acceptă importul de sânge şi de componente sanguine umane dacă în statul de unde se importă există focare sau epidemii de infecţii transmisibile prin sânge.----------Art. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.377 din 3 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Gheorghe-Eugen Nicolăescu
    Bucureşti, 8 mai 2013.Nr. 608.  +  AnexăNORMA 08/05/2013