DECIZIE nr. 1 din 29 aprilie 2013privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 14 mai 2013    Având în vedere:- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiuni petroliere nr. 400.019 din 20 februarie 2013,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.767/2001 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa" - S.A., cu sediul în Târgovişte, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAgenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuBucureşti, 29 aprilie 2013.Nr. 1.---------